Projekty Unijne
Szanowni Państwo

Prosimy o złożenie oferty na załączone zapytanie ofertowe nr 1/UE, dotyczące dostawy urządzeń do produkcji garniturów męskich.

Prosimy o mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.

W wyniku stwierdzonej omyłki pisarskiej w dniu 07.07.2017 r. treść zapytania ofertowego nr 1/UE uległa zmianie. Zakres zmian w zapytaniu.Do pobrania:
Zapytanie ofertowe nr 1 UE www
Zapytanie ofertowe nr 1 UE www - zmiana
Informacja o wyborze dostawcy


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.

Planowane do implementacji w działalności Mikasa innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R mających na celu opracowanie technologii zastosowania tkanin ekranujących pole elektromagnetyczne w garniturze męskim wraz z określeniem parametrów procesu prasowania garnituru z tkaninami ekranującymi.

Wdrożenie technologii poprzez planowany w projekcie zakup maszyn i urządzeń umożliwi uruchomienie produkcji garniturów, marynarek i spodni męskich z nowymi na rynku funkcjonalnościami:

- kieszeń na karty płatnicze z ekranowaniem pola elektromagnetycznego w celu ochrony przed nieautoryzowanym odczytem kart zbliżeniowych;
- kieszeń na telefony komórkowe/smartfony z ekranowaniem pola elektromagnetycznego w celu ochrony przed kradzieżą danych i ochroną ciała ludzkiego przed promieniowaniem.

Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa opracowaną technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych wyrobów konieczne jest nabycie maszyn i urządzeń podnoszących reżim technologiczny na newralgicznych etapach produkcji, co stanowi zakres rzeczowy projektu. Będą to:

- komputerowy system przygotowania produkcji CAD;
- automatyczny kater do rozkroju tkanin na elementy;
- skomputeryzowana linia prasowalnicza;
- linia automatów szwalniczych.

Dodatkowym efektem projektu jest innowacja organizacyjna w obszarze zarządzania i przygotowania produkcji poprzez zastosowanie technologii ICT, co umożliwi skrócenie cyklu produkcyjnego oraz szycie krótkich serii na indywidualne zamówienia.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.