www.mikas-garnitury.pl

projekty unijne

Szanowni Państwo

Prosimy o złożenie oferty na załączone zapytanie ofertowe nr 1/UE, dotyczące dostawy urządzeń do produkcji garniturów męskich. Prosimy o mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania.
W wyniku stwierdzonej omyłki pisarskiej w dniu 07.07.2017 r. treść zapytania ofertowego nr 1/UE uległa zmianie. Zakres zmian w zapytaniu.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zarówno w obrębie produktu jak i procesu.

Planowane do implementacji w działalności Mikasa innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R mających na celu opracowanie technologii zastosowania tkanin ekranujących pole elektromagnetyczne w garniturze męskim wraz z określeniem parametrów procesu prasowania garnituru z tkaninami ekranującymi.

Wdrożenie technologii poprzez planowany w projekcie zakup maszyn i urządzeń umożliwi uruchomienie produkcji garniturów, marynarek i spodni męskich z nowymi na rynku funkcjonalnościami:

  • kieszeń na karty płatnicze z ekranowaniem pola elektromagnetycznego w celu ochrony przed nieautoryzowanym odczytem kart zbliżeniowych;
  • kieszeń na telefony komórkowe/smartfony z ekranowaniem pola elektromagnetycznego w celu ochrony przed kradzieżą danych i ochroną ciała ludzkiego przed promieniowaniem.


Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa opracowaną technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję nowych wyrobów konieczne jest nabycie maszyn i urządzeń podnoszących reżim technologiczny na newralgicznych etapach produkcji, co stanowi zakres rzeczowy projektu.

Będą to:

  • komputerowy system przygotowania produkcji CAD;
  • automatyczny kater do rozkroju tkanin na elementy;
  • skomputeryzowana linia prasowalnicza;
  • linia automatów szwalniczych.


Dodatkowym efektem projektu jest innowacja organizacyjna w obszarze zarządzania i przygotowania produkcji poprzez zastosowanie technologii ICT, co umożliwi skrócenie cyklu produkcyjnego oraz szycie krótkich serii na indywidualne zamówienia.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=